Spring naar het artikel

We werken aan een groene, gezonde en toekomstbestendige stad. We gaan voor schonere energie tegen lagere kosten. En we streven naar een sterke en innovatieve economie. Deze drie ambities vormen de uitgangspunten voor het programma Duurzaam van de gemeente Rotterdam. Wat de gemeente allemaal doet aan duurzaamheid vind je op deze website onder 'Wat wij doen'.

Je kunt veel zelf doen om duurzamer te leven. Soms zijn dat eenvoudige dingen, zoals vaker de fiets pakken dan de auto, of niet te veel plastic gebruiken. Andere duurzame acties vergen wat meer moeite, zoals overgaan op schonere energie of een groen dak aanleggen. Kijk op deze website onder 'Wat kan jij doen' voor ideeën om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid.