Spring naar het artikel
18 november 2019

Onder de Rotterdamse wegen, huizen en kantoren bevindt zich een wereld die steeds complexer wordt. En tijdens de Maand van de Onderwereld wordt hier speciaal aandacht aan besteed. Ook de Rotterdamse energietransitie speelt hierbij een rol.

Niet alleen boven de grond wordt Rotterdam steeds drukker, ook onder de grond is de ruimte beperkt. Daar liggen gas- en waterleidingen, riolering en internetkabels, maar ook autotunnels, metrobuizen en archeologische vondsten. Omdat Rotterdam in 2050 energieneutraal wil zijn, moet er ook nieuwe infrastructuur onder de grond worden aangelegd.

Zo gaat de ontwikkeling naar aardgasvrij gepaard met een groter elektriciteitsgebruik, bijvoorbeeld door elektrische auto’s of grote hoeveelheden zonnepanelen. Dit betekent dat er zwaardere elektriciteitskabels nodig zijn. Warmtepompen en de Rotterdamse stadsverwarming vragen om warmteleidingen. De ondergrond heeft een belangrijke rol voor de ontwikkelingen van de toekomst: zonder ondergrond geen bovenwereld.

Stadswandelingen en lezingen

Ter gelegenheid van de Maand van de Onderwereld worden er in november door heel Rotterdam verschillende activiteiten georganiseerd die letterlijk of figuurlijk een kijkje geven in de Rotterdamse bodem. Zo wordt er woensdag 20 november een excursie georganiseerd naar begraafplaats en crematorium Hofwijk om meer te leren over natuurlijk begraven worden. Ook zijn er verschillende stadswandelingen en lezingen.

Zo geven strategisch beleidsadviseur Energietransitie Alexander van Steenderen en geoloog Ignace van Campenhout op dinsdagmiddag 19 november in de Centrale Bibliotheek een lezing over ‘Energietransitie en de ondergrond’. “De energietransitie vraagt veel ruimte in de ondergrond en daar is het al heel druk”, legt Alexander uit. “Hoe zorgen we er nu voor dat we de ruimte zo efficiënt mogelijk gebruiken voor de energietransitie, passend op de energievraag die op de bovengrond bestaat? De komende jaren gaan we hiervoor meeliften op de bestaande werkzaamheden van riolering en gasleidingen. Langzaam maar zeker zijn we de ondergrond opnieuw aan het ordenen en nieuwe systemen met elkaar aan het combineren.”

Geothermie

Alexander geeft hierbij het voorbeeld van geothermie. Hierbij wordt warmte uit de ondergrond gebruikt als duurzame energieopwekker. “Het is hierbij de vraag wie het beste deze temperatuur kan gebruiken. Kantoren, huizen en industrie hebben ieder op een ander moment of andere manier warmte nodig. Ook moet je bovengronds kijken waar je gaat bouwen aan installaties die hiervoor nodig zijn. Vlak naast de Euromast is bijvoorbeeld een goede keuze voor geothermie, maar daar staan woningen gepland. Dit botst met elkaar. De komende jaren gaan we daar met de stad keuzes in maken.”

Aanmelden voor deze lezing of de andere activiteiten kan hier.