Spring naar het artikel
10 mei 2019 | laatste update: 24 mei 2019

Vanmiddag is in Blue City de Rotterdamse Klimaat Alliantie officieel van start gegaan.  Aan vijf klimaattafels werken bedrijven, instanties, stichtingen én de gemeente samen aan een concreet maatregelenpakket dat eind dit jaar wordt vastgelegd in een Rotterdams klimaatakkoord.


Nieuwe bedrijvigheid en betaalbare energie en schone lucht. Het zijn drie van de doelstellingen van de Rotterdamse klimaataanpak onder de noemer Energieswitch. Wethouder Bonte (o.a. duurzaamheid en energietransitie): “We gaan op z’n Rotterdams aan de slag: niet jarenlang vergaderen, maar de handen uit de mouwen en tempo maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met al deze gemotiveerde partners nog dit jaar ons eigen, concrete klimaatakkoord kunnen hebben om de energieswitch in Rotterdam te maken.”

 

“We gaan op z’n Rotterdams aan de slag: niet jarenlang vergaderen, maar de handen uit de mouwen en tempo maken."

Arno Bonte - Wethouder duurzaamheid en Energietransitie

Rotterdamse Klimaat Alliantie

De Rotterdamse Klimaat Alliantie bestaat uit circa 150 Rotterdamse bedrijven en instanties. Er zijn vijf klimaattafels: schone energie, mobiliteit, haven & industrie, consumptie en gebouwde omgeving. De klimaattafels worden geleid door een onafhankelijke voorzitter. De partners willen eind dit jaar een pakket concreet uitvoerbare maatregelen hebben, waarmee direct actie kan worden ondernomen. Met deze alliantie willen we vaart maken en vervolgens met veel meer bedrijven, instanties en bewoners verder. Het is een transitie: iedereen krijgt ermee te maken, maar niet iedereen even snel of tegelijk.


Kansen en uitdagingen voor de stad

De energietransitie vraagt om gedurfde keuzes, maatregelen en investeringen. Daar hebben we alle partners in de stad voor nodig. Die keuzes zijn ook kansen voor Rotterdam. Op innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Innovatie en samenwerking is ook nodig voor een belangrijk vraagstuk in de transitie: hoe zorgen we ervoor dat alle Rotterdammers de energieswitch kunnen maken? Hoe voorkomen we energiearmoede en halen we maximale CO2-winst tegen de laagste maatschappelijke kosten?

“Er zijn in Rotterdam te veel mensen die leiden aan mobiliteitsarmoede. Als je geen auto kan betalen, het OV te duur is, je niet fietst, dan kom de wijk niet uit. Dan is je sociale en economische mobiliteit heel beperkt. Je komt letterlijk niet uit de armoede. Hier zijn innovatieve oplossingen voor nodig” (Derk Loorbach, voorzitter klimaattafel Mobiliteit).


Onze toekomstige stad

Een energiezuinige en duurzame stad met schone lucht, waarin het ook voor onze kinderen en kleinkinderen prettig wonen is. Een stad met een toekomstbestendige economie die niet meer afhankelijk is van kolen, olie en gas, maar volledig draait op schone en hernieuwbare energiebronnen als zon en wind. Daar gaan we voor in Rotterdam!
 

Heb jij ook wensen en ideeën over de energietransitie in Rotterdam? Sluit je dan aan bij de Rotterdamse Klimaat Alliantie via energieswitch010.nl en vertel ons wat jij belangrijk vindt! Hier kun je je ook aanmelden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond het klimaatakkoord.