Spring naar het artikel
7 oktober 2019

De gemeente maakt voor de komende jaren 68,2 miljoen euro vrij om de energietransitie in de stad te versnellen. Doel is om de C02-uitstoot te verminderen. Het Energietransitiefonds en 37 projecten moeten de verandering op gang brengen.

Het stadsbestuur wil investeren op zeven verschillende thema’s, waaronder de Rotterdamse haven en uitstootvrije mobiliteit binnen de stad. “Het aanpakken van klimaatverandering is een speerpunt voor het stadsbestuur”, zegt wethouder Arno Bontes (Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie). “We zorgen dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. En we benutten kansen van de transitie voor nieuwe bedrijvigheid en extra banen.”

Aardgasvrije wijken en energiecoaches

Het college heeft 9,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Energietransitiefonds. Dit fonds is beschikbaar voor zowel burgers als bedrijven die een eigen initiatief hebben op het gebied van energietransitie en C02-vermindering. De overige 58,7 miljoen euro is bedoeld voor 37 verschillende projecten binnen de stad.

Een van die projecten is het aardgasvrij maken van Heindijk in Rotterdam-Zuid. Bij deze gebiedsaanpak is het de bedoeling dat ten minste 30 procent van de woningen aangesloten wordt op het warmtenet. Dit percentage is nodig om het warmtenet goed te laten functioneren. Heindijk is hiermee landelijk een voorloper op het gebied van aardgasvrij leven.

 

Energiecoaches

Een ander project is de inzet van energiecoaches in Pendrecht. Met behulp van deze coaches moet het voor de buurtbewoners makkelijker worden om over te stappen op hernieuwbare energiebronnen. Deze energiecoaches komen uit de wijk zelf en staan zo dichter bij de bewoners dan een energiemaatschappij of de gemeente. En dankzij hun energiebesparingstips houden ze geld over om te investeren in een duurzamere woning.
 
Alle 37 plannen worden toegelicht in het Energietransitie Uitvoeringsplan 2019-2020.