Spring naar het artikel
6 mei 2019 | laatste update: 7 mei 2019

In de Rotterdamse wijken Bospolder en Tussendijken (BoTu) is een coalitie opgestaan met de ambitie om van BoTu binnen tien jaar de veerkrachtigste wijken van Rotterdam te maken. Bewoners en ondernemers mogen meedenken.

In Bospolder en Tussendijken wonen bijna 14.000 bewoners, verdeeld over 7.000 huishoudens. Beide wijken kenmerken zich door een hoge bevolkingsdichtheid en een enorme diversiteit onder bewoners. Veel huishoudens kampen met ernstige schulden en één op de vijf huishoudens leeft van een bijstandsuitkering. De uitdagingen in BoTu vragen om een nieuwe aanpak die uitgaat van goed georganiseerde samenwerking tussen bewoners, gemeente, woningbouwcorporaties, ontwerpers en private partijen.
 

Integrale aanpak

Om van Bospolder en Tussendijken de veerkrachtigste wijken van Rotterdam te maken, staan drie thema’s centraal:

  1. werk, taal & schulden,
  2. zorg, jeugd en opvoeden
  3. energie, wonen & buitenruimte.

Die thema’s staan niet los van elkaar: het is juist de bedoeling om verbindingen te leggen tussen de verschillende thema’s en zo te komen tot een integrale aanpak.


Volop ruimte voor goede ideeën

Het realiseren van deze ambitie vraagt om een vernieuwende manier van werken. 
De stichting Go BoTu – bestaande uit de gemeente Rotterdam, woningbouwcorporatie Havensteder, Delfshaven Coöperatie, IABR en adviesbureau Rebel – roept daarom de ondernemers, bedrijven en bewoners van Bospolder en Tussendijken op om met hen mee te denken en ideeën aan te dragen. Dit kunnen ideeën zijn die aansluiten bij de een of meer van de drie thema's, maar vernieuwende ideeën op andere thema’s zijn ook welkom. Wie een goed idee heeft, krijgt volop de ruimte en steun om te innoveren en experimenteren.


Meedoen?

Op de website www.gobotu.nl vind je uitgebreidere informatie over de aanpak, het proces en de uitdagingen in BoTu.
Daarnaast is er op 17 mei van 10.00 – 13.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst krijg je nadere informatie over het proces, de opgaven en kansen. Ook is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en andere geïnteresseerde partijen te ontmoeten. Aanmelden voor die bijeenkomst is noodzakelijk en kan via bovenstaande website
 

Foto door Jan van der Ploeg