Spring naar het artikel
3 oktober 2019

Het hoogwaterseizoen is begonnen. Dit betekent een grotere kans is op extreem hoogwater. Door klimaatverandering vallen er steeds meer extreme hoosbuien. Met het Rotterdams Weerwoord wil de stad weerstand bieden tegen het water.

In het geval van hoogwater kan er water op de kades in het buitendijkse gebied komen te staan. Dan treedt een zogeheten hoogwaterprocedure in werking. Daarbij worden kades afgezet en bewoners gevraagd hun auto’s te verplaatsen. In zeer extreme gevallen is het op sommige plaatsen verstandig om zandzakken of schotten voor deuren te plaatsen om een woning waterdicht te houden. De hoogwaterkaart Rotterdam laat zien wanneer deze maatregelen genomen moeten worden.

Extreme weersomstandigheden

De klimaatverandering zal ertoe leiden dat er vaker water op de kades komt te staan. Ook neemt de kans op extreme hoosbuiten toe. Hierbij valt er in één keer zoveel water dat de normale waterafvoersystemen het niet aankunnen. Daarnaast heeft het water in een dichtbebouwde stad als Rotterdam ook maar weinig plekken om de grond in te sijpelen. Om voorbereid te zijn op deze extreme weersomstandigheden is het Rotterdams Weerwoord opgesteld.Rotterdams Weerwoord

In het Rotterdams Weerwoord staan voorbeelden van maatregelen die nu al getroffen zijn om dit extra water te bergen. Zo ligt er in het gebied rond het voetbalstadion van Sparta een Urban Water Buffer. Regenwater wordt hierin opgevangen, gefilterd en door Sparta gebruikt om het veld te besproeien. Ook het vernieuwde Benthemplein is een voorbeeld van een adaptieve leefomgeving, waarbij het plein niet alleen overtollig regenwater opvangt, maar in droge tijden ook ruimte biedt als sport- en ontmoetingsplek.

Bedrijven en burgers kunnen ook zelf een bijdrage leveren om de stad waterbestendig te maken. Door bijvoorbeeld daken te vergroenen en tuintegels te verruilen voor gras en groen kunnen bewoners zelf maatregelen nemen die bijdragen aan de Rotterdamse weerstand tegen het water. Bewoners van de Bergsingel hebben bijvoorbeeld hun schuurtjes vergroend.