Spring naar het artikel
21 december 2018

Het Rotterdamse college van B&W wil twee miljoen euro steken in een investeringsfonds voor jonge ondernemers met duurzame innovaties. Daarmee hoopt de gemeente de energietransitie in Rotterdam te versnellen.

“Onze ambitie is om Rotterdam klimaatneutraal te maken. Daar spelen innovaties en groen ondernemerschap een sleutelrol in. Met dit fonds willen we veelbelovende duurzame innovaties een versnelling geven.” zegt wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie). De investering wordt onderdeel van een landelijk publiek-privaat fonds van uiteindelijk 50 miljoen euro. De gemeente Rotterdam heeft hierin de primeur: het is de eerste publieke partij die deelneemt aan dit Guide Plus Sustainable Investment Fund. In het fonds participeren verder vijf private partijen.


Geld én begeleiding

Het fonds ondersteunt jonge ondernemers in de hightechindustrie – van water en energie tot circulair, smart cities en duurzame productie. Naast geld ontvangen ze ook begeleiding van ervaren ondernemersadviseurs. De investering van Rotterdam maakt de start van het fonds begin volgend jaar mogelijk. Dan zou er namelijk een kapitaal van 25 miljoen bereikt zijn – een bedrag dat dan nog verder moet groeien naar 50 miljoen. Dat is goed voor twintig tot vijfentwintig investeringen. Deze krijgen de ondernemers in de vorm van een lening. De Rotterdamse bijdrage zou hierbij voor de volle 100% worden ingezet voor Rotterdamse ondernemers met focus op circulaire economie en de energietransitie. 


Duurzame ambities zorgen voor kansen

Rotterdam heeft flinke ambities voor het terugdringen van CO2 en gebruik van fossiele grondstoffen. Daar liggen grote kansen voor de economie. Het creëert namelijk vraag naar technologische vernieuwing en groei van bedrijven. De gemeente bouwt aan sterke coalities om de klimaatdoelen voor elkaar te krijgen. Deelname aan het Guide Plus fonds zou een vliegende start zijn, met mooie kansen voor de groeiende groep ondernemers in de circulaire economie.

Na goedkeuring van de gemeenteraad, kan het fonds binnen een paar weken van start. In de tussentijd zit het college echter allesbehalve stil: er wordt ook gewerkt aan een breder gemeentelijk investeringsfonds van 150 miljoen voor innovatieve en energiebesparende maatregelen in de stad.