Spring naar het artikel
4 januari 2019 | laatste update: 23 januari 2019

Het verduurzamen van de logistieksector is grote uitdaging, waar gemeenten via hun eigen inkoop een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Gemeente Rotterdam ontwikkelde in samenwerking met TNO een leergang over dit onderwerp.

Het creëren van vitale, economische en gezonde steden staat hoog op de agenda. Gezien de klimaatdoelstellingen is de uitdaging: meer transport, maar met minder bewegingen, minder emissies en minder beslag op de openbare ruimte. Gemeenten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Door regelgeving, maar ook door ervoor te zorgen dat eigen goederenstromen geen broeikasgassen meer uitstoten. Daarnaast kan een gemeente als grote opdracht¬gever invloed uitoefenen op het verduurzamen van de logistieke keten van haar leveranciers.


Leergang zero emissie inkopen

Waar begin je precies? Welke goederenstromen hebben impact op de CO2-uitstoot binnen een gemeente? Hoe zou je als gemeente je leveranciers kunnen bewegen om slimmer en schoner te bezorgen? Welke logistieke modellen zijn er mogelijk? En hoe vertaal je duurzaamheidsdoelen in een inkoopstrategie en borg je dit in contractmanagement?

De gemeente Rotterdam en TNO beantwoorden op basis van opgedane ervaringen binnen het Europese project BuyZET (innovatief inkopen voor zero emissie belevering van goederen) bovenstaande vragen in de leergang Zero Emissie Inkopen. Dit doen ze in samenwerking met Connekt, de Topsector Logistiek en PIANOo.


Data en locatie

De leergang is gericht op beleidsmakers, inkoopafdelingen en contractmanagers van gemeenten en bestaat uit vijf blokken. De cursus vindt eens in de twee weken plaats in Utrecht op een donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. De exacte data zijn 17 en 31 januari, 14 februari, 7 en 21 maart 2019.


Interesse?

Deelname aan deze leergang is kosteloos. Wel wordt nadrukkelijk gevraagd om aanwezigheid en actieve deelname. Interesse? Laat dit dan weten aan Veronique Meines, projectleider Topsector Logistiek actielijn Stadslogistiek via Veronique.meines@connekt.nl of 06 57 71 22 68.

Wil je meer weten? Download hieronder de folder met alle informatie en een beschrijving van de vijf blokken.