Spring naar het artikel
20 september 2019 | laatste update: 23 september 2019

Rotterdam wil de komende jaren het aantal windmolens in het havengebied uitbreiden. Ook wil de stad koploper worden op het gebied van zonne-energie. Zo wil Rotterdam de ambitie verwezenlijken om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Op het gebied van windenergie moeten in 2025 binnen de grenzen van de gemeente Rotterdam zo’n 100 windmolens draaien. Dat zijn er nu nog 72. Deze 100 windturbines zullen samen zo’n 352MW opwekken (306MW in het havengebied, 46 MW daarbuiten). Uitgaand van een gemiddeld jaarverbruik van 3,4 MWh per huishouden kunnen in totaal zo’n 227.000 huishoudens worden voorzien van elektriciteit uit ‘Rotterdamse’ windenergie.

Essentiële schakel

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie) ziet windenergie als een essentiële schakel in de energietransitie: “Wind is een onuitputtelijke energiebron. Door het gebruik van windenergie vermijden we CO2 uitstoot en worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.”

Meer weten? Lees hier de Startnota Versnelling Windenergie.

Ook op het gebied van zonne-energie liggen er kansen voor Rotterdam. Momenteel telt de stad 28,6 vierkante kilometer aan dakoppervlak. Uit een inventarisatie in 2018 bleek dat op 6.453 daken (3,1 procent van het totaal) zonne-energie wordt opgewekt. Daarmee wordt elektriciteit opgewekt voor 7.700 huishoudens.

Om koploper te worden op het gebied van zonne-energie heeft de gemeente vier focusgebieden aangewezen:

  • Zon op daken: Rotterdam ondersteunt en faciliteert scholen, ondernemers, energiecoöperaties en andere bewonersinitiatieven bij het opwekken van zonne-energie.
  • Zon op water: de gemeente werkt bijvoorbeeld samen met het Havenbedrijf aan een uitbreiding van het drijvende zonnepark in de Slufter.
  • Zon op velden: in Schiebroek begint binnenkort de aanleg van een zonnepark, in Pernis en Hoek van Holland wordt gekeken naar mogelijkheden voor een zonnepark.
  • Zon op infrastructuur: met Rijkswaterstaat kijkt Rotterdam naar geschikte locaties waar zonnepanelen op geluidsschermen kunnen worden aangebracht.

Meer opgewekte energie

Met deze en andere maatregelen wil Rotterdam de opwek van zonne-energie flink opschroeven. Van 20MW in 2018 moet de opbrengst van ‘Rotterdamse’ zonne-energie in 2022 zijn gestegen naar 150MW, waarmee vele tienduizenden huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. “Met deze versnelling zetten wij een belangrijke stap in de richting om van koploper vervuiling in de komende tien jaar koploper schone energie te worden”, aldus wethouder Bonte.

Meer weten over zonne-energie? Lees hier de Startnota Versnelling Zonne-energie.