Spring naar het artikel
13 december 2019

Het Havenbedrijf en de gemeente zijn een pilot gestart: afgemeerde kleine zeeschepen worden langs de Parkkade voorzien van walstroom. Dankzij de stroomvoorziening hoeven deze schepen geen dieselgeneratoren aan te zetten.

Dankzij walstroominstallaties kunnen afgemeerde schepen hun voorzieningen aan boord – pompen, verlichting, airconditioning en andere apparatuur – blijven gebruiken zonder hun generatoren op fossiele brandstof te laten draaien. Dit scheelt luchtverontreiniging en geluids- en stankoverlast. Voor de binnenvaart is walstroom de standaard, maar voor zeeschepen is het nog niet gebruikelijk.

Belangrijke stap

“Met walstroom slaan we twee vliegen in een klap: we krijgen schonere lucht en minder CO2”, zegt wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid en Luchtkwaliteit). “Onze ambitie is om alle schepen aan de walstroom te krijgen, te beginnen bij kades vlakbij woonwijken. Deze proef is daarvoor een belangrijke stap.”

“We gaan steeds een stap verder met walstroom”, aldus CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. “Voor de binnenvaart is het al zo’n tien jaar verplicht. Stena Line in Hoek van Holland heeft het en we gaan het aanleggen voor Heerema bij Rozenburg. De komende decennia moeten veel meer schepen aan de stekker. Hoe groter de schepen, hoe ingewikkelder en duurder. Dat vraagt dus tijd.”

Vast en mobiel

Bijzonder aan deze pilot is dat er niet gewerkt wordt met een vaste stroomaansluiting, maar dat er mobiele energieconcepten getest worden. Daarbij wordt gewerkt met verschillende energiebronnen zoals waterstof, elektriciteit (in een batterij), (bio)methanol, (bio)LNG en hybride vormen. Bij de test wordt vooral gekeken naar technische en commerciële haalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en de positieve impact op de omgeving. Ook worden er in de pilotperiode geluids- en emissiemetingen gedaan.

Uit berekeningen blijkt dat de totale energiebehoefte van zeeschepen in de Rotterdamse haven circa 750-850 GWh bedraagt. Dat is net zoveel als het verbruik van ongeveer 200.000 huishoudens. Hier is dus winst te behalen voor de luchtkwaliteit, de leefbaarheid en het klimaat.

 

Kosten

Met de proef is ongeveer 500.000 euro gemoeid. Dat geld komt grotendeels van het Rijk vanuit de Nationale Samenwerkingsovereenkomst Luchtkwaliteit. Doel hiervan is het verbeteren van de luchtkwaliteit in met name stedelijke gebieden. Na de proef met de mobiele walstroom aan de Parkkade wordt in 2020 een tweede proef gestart. Deze is gericht op innovatieve walstroom concepten voor grotere zeeschepen. Hiervoor is 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Het gebruik van schone energie – in plaats van dieselgeneratoren – draagt bij aan een klimaatneutrale haven en een betere leefomgeving. Deze ambities zijn opgenomen in het Rotterdams Klimaatakkoord, dat vorige maand werd gepresenteerd.

Grote zeeschepen

Vorige maand kondigde het bedrijf Heerema Marine Contractors aan dat zijn grote zeeschepen bij Rozenburg voortaan worden voorzien van duurzame walstroom uit windenergie. Dit initiatief maakt onderdeel uit van het grootste walstroomproject van Europa. De gemeente Rotterdam draagt zo’n 1,5 miljoen euro bij aan dit project omdat het de luchtkwaliteit in het gebied sterk verbetert.