Spring naar het artikel
31 januari 2019 | laatste update: 28 maart 2019

Rotterdam gaat zich actief inzetten tegen energiearmoede. Met het ‘Raadsakkoord Energietransitie’ presenteert de stad vandaag de uitgangspunten voor haar lokale klimaataanpak. Het voorstel is zo ook de strategie om in 2050 tot een klimaatneutraal Rotterdam te komen.

 

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid en Energietransitie) ziet energiearmoede als het belangrijkste risico als Rotterdam niet op tijd begint met de transitie. “De gasprijs is dit jaar al omhooggegaan en zal de komende jaren nog verder stijgen. We willen voorkomen dat dit leidt tot energiearmoede. Daarom zetten we de komende jaren actief in op het ondersteunen van Rotterdammers bij het isoleren van woningen en het overschakelen naar schone energiebronnen”.


Raadsakkoord

Het Raadsakkoord Energietransitie is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenteraad. Het tegengaan van energiearmoede is een belangrijke prioriteit van de raad. Een ander belangrijk uitgangspunt in het voorstel is om de energietransitie optimaal te benutten voor nieuwe bedrijvigheid en extra werkgelegenheid. “We willen van de haven een hub maken voor het bouwen en onderhouden van grote windmolenparken op zee, dat gaat voor Rotterdam duizenden banen opleveren. Ook het isoleren van woningen en het installeren van zonnepanelen levert veel extra werk op”, verwacht Bonte.


Energietransitie biedt kansen

De uitdagingen in Rotterdam zijn groot. De stad ligt midden in een rivierdelta, dus de gevolgen van klimaatverandering komen in Rotterdam eerder maar ook extra hard aan. Daarnaast is Rotterdam verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de nationale CO2-uitstoot. Dit geeft extra verantwoordelijkheid, maar biedt ook nieuwe kansen. Rotterdam investeert daarom nu al in het energiezuinig en aardgasvrij maken van 15.000 woningen, terwijl in het havengebied eind dit jaar naar verwachting 72 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 217 megawatt staan. De op te wekken elektriciteit van die windturbines is gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 140.000 huishoudens. Om alle Rotterdamse huishoudens van schone elektriciteit te voorzien is er in 2030 een verdubbeling van dit aantal turbines nodig. Het stadsbestuur wil in 2030 bovendien tenminste 100.000 daken hebben voorzien van zonnepanelen.


Van landelijke naar lokale doelstellingen

Landelijk moet de CO2-uitstoot met 49% worden teruggebracht in 2030. Daarvoor zijn vergaande en ingrijpende maatregelen nodig, want Rotterdam is nu nog grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen. Rotterdam heeft de klimaatambities van Parijs vertaald naar lokale doelstellingen. Wat houden deze in? In 2022 moet de jaarlijkse uitstoot in Rotterdam omgebogen zijn naar een dalende trend. In 2030 moet de uitstoot 49% lager zijn ten opzichte van 1990 en in 2050 moet Rotterdam klimaatneutraal zijn.


Meer weten?

Download het ‘Raadsakkoord Energietransitie’ via de link hieronder.