Spring naar het artikel
27 november 2018

Een klimaatneutrale stad, daar gaat Rotterdam voor! De CO2-uitstoot moet de komende jaren dan ook flink omlaag. Afgelopen week deelde wethouder Arno Bonte de ambities van het college met de gemeenteraad.

Samenwerking is belangrijk op weg naar een groene toekomst. In 2019 wil de stad daarom samen met bewoners, bedrijven en andere partners een Rotterdams klimaatakkoord sluiten over het halveren van de CO2-uitstoot de komende tien jaar. Daarin worden ideeën samengebracht en afspraken gemaakt over hoe Rotterdam gezamenlijk de energietransitie kan vormgeven. De energietransitie biedt volop kansen voor werkgelegenheid en ondernemerschap. Die kansen wil het college optimaal benutten.


Rotterdam als groene motor van Nederland

Om in 2030 de uitstoot te kunnen halveren, moet in de komende vier jaar de stijging in CO2-uitstoot omgezet worden in een daling. Vervolgens moet dit verder worden doorgezet om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Wethouder Bonte (duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie) schetst de opgave voor de stad: ‘We zijn nu nog koploper vervuiling, binnen tien jaar willen we koploper zijn in duurzaamheid en schone energie. We willen dan de groene motor van Nederland zijn.’


Minder CO2-uitstoot op alle terreinen

Verminderen van CO2-uitstoot kan door het verminderen, veranderen en verschonen van energiegebruik. Dat moet op alle terreinen gebeuren, zegt Bonte. ‘De haven zal zich moeten omvormen van een fossiele haven naar een haven die geld verdient met duurzame energie.’

‘We gaan woningen massaal isoleren en wijkgericht werken aan het aardgasvrij maken van de stad. De productie van lokale en regionale duurzame energie uit onder meer zon en wind gaat fors omhoog en ons energieverbruik omlaag. Tenslotte is er veel winst te boeken door in te zetten op openbaar vervoer, fiets en elektrisch vervoer.’


Ook in het belang van de Rotterdammer

Nederland is nu nog voor 93% afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die vormen de belangrijkste uitstoot van CO2; dat zorgt voor opwarming van de aarde met meer droogte, regenval en stijging van de zeespiegel als gevolg. Rotterdam is, inclusief de haven, verantwoordelijk voor 20% van die landelijke uitstoot. ‘De uitdaging is dus groot’, zegt Bonte. ‘Bovendien ligt Rotterdam midden in een rivierdelta, dus de gevolgen van klimaatveranderingen komen bij ons extra hard aan. Het is ook in Rotterdams eigenbelang dat we de klimaatverandering voortvarend aanpakken.’

Meer weten? Lees dan het officiële persbericht en de startnotitie energietransitie van de Gemeente Rotterdam..