Spring naar het artikel
7 november 2018

Het eerste Rotterdamse laadplein voor elektrische auto’s is 6 november geopend aan de Veerhaven. Het openbare en slimme laadplein biedt ruimte aan tien auto’s. Een belangrijke stap naar mobiliteit zonder uitstoot en een duurzame stad.

De auto’s worden opgeladen met groene stroom,  waarbij slimme software zorgt voor een juiste verdeling van de stroom over de auto’s. Vier van de tien parkeerplekken zijn exclusief bestemd voor elektrische auto’s. De andere zes plekken mogen bestuurders van zowel elektrische als niet-elektrische auto’s gebruiken. Deze vakken kunnen op een later moment, wanneer de laadbehoefte toeneemt, exclusief voor elektrische auto’s worden ingericht.

“Door het clusteren van laadvoorzieningen is de gebruiker minder tijd kwijt met het zoeken naar een laadpaal."

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie)

Het loopt storm in ‘t Scheepvaartkwartier

Het Scheepvaartkwartier is een van de gebieden in Rotterdam met de hoogste dichtheid van elektrische voertuigen. Bewoners en ondernemers uit de omgeving hebben bovendien aangegeven behoefte te hebben aan meer laadvoorzieningen. Het laadplein speelt hierop in.

 

Primeur in Rotterdam

Niet alleen is dit het eerste laadplein in Rotterdam, de laadpalen bieden ook een nieuw soort gebruiksgemak. Dit zijn namelijk de eerste palen in Rotterdam waarbij elektrische rijders hun auto contractloos (dat wil zeggen: zonder laadpas) kunnen opladen. Betalen gaat dan via de app Laadpaal (Last Mile Solutions), die is gekoppeld aan PayPal.

 

Ervaringen voor de toekomst

Het eerste jaar dient het laadplein als pilotproject. Voor deze periode zijn leerdoelen vastgesteld. Deze gaan over het vergroten van gebruiksgemak voor de elektrisch rijder. Ook het verminderen van impact op de openbare ruimte en van (maatschappelijke) kosten van de infrastructuur komen aan bod. Tijdens deze pilot werkt de gemeente samen met verschillende partijen, zoals ENGIE, Stedin, Van der Sijs en Last Mile Solutions.

"De ervaringen met deze pilot helpen de gemeente bij het verder inrichten van het netwerk van laadvoorzieningen."

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie)

Elektrisch rijden

Om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, stimuleert de gemeente het gebruik van elektrische voertuigen. Door de groei van het aantal elektrische auto’s stijgt ook de behoefte aan laadpunten. Rotterdam heeft op dit moment circa 1.800 openbare laadpunten. In 2050 wil de stad volledig emissievrij zijn, zoals beschreven in het coalitieakkoord. De uitstoot van CO2 moet dan tot nul zijn teruggebracht. Meer laadpalen zijn onmisbaar om deze ambitie te bereiken.

Kijk voor meer informatie op de speciale pagina van de Gemeente.