Spring naar het artikel
19 november 2019

88 procent van de Rotterdammers denkt dat het klimaat verandert. 71 procent van de Rotterdammers maakt zich ook zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Dit blijkt uit de jaarlijkse duurzaamheidsenquête.

Sinds 2010 stijgt het percentage Rotterdammers dat denkt dat het klimaat verandert met 20 procent. In die periode is het aantal klimaatsceptici – Rotterdammers die niet vrezen voor klimaatverandering – met twee derde gedaald. Hierbij zijn er wel verschillen in opleidingsniveau, politieke interesse en culturele achtergrond. Hoe hoger het opleidingsniveau en politieke interesse, hoe meer men denkt dat het klimaat verandert. Dat alles blijkt uit deze duurzaamheidsenquête, gehouden onder ongeveer 4100 Rotterdammers van 16 tot 85 jaar oud.

Ook Rotterdammers zonder migratie-achtergrond zijn er vaker van overtuigd dat het klimaat verandert. Lager opgeleiden, Rotterdammers met een niet-westerse migratie-achtergrond of minder politiek geïnteresseerden zijn wat vaker sceptisch over klimaatverandering, maar wel minder ten opzichte van vorig jaar. Het totale percentage klimaatsceptici is dan ook maar 5 procent.

Leeftijd

Klimaatverandering lijkt vooral een belangrijk thema te zijn voor jongeren. Uit de enquête blijkt echter dat zowel jongere als oudere Rotterdammers vrijwel hetzelfde denken over klimaatverandering. Bij alle leeftijdsgroepen denkt ongeveer 90 procent dat het klimaat verandert. In de groep van 25 tot 45 jaar maken iets meer mensen (zo’n 10 procent) zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering dan in de categorie 45- tot 85-jarigen.

Een groot verschil tussen de leeftijdsgroepen zien we als het gaat om de bekendheid met het Rotterdamse doel om van het aardgas af te gaan. Onder de 25- en 85-jarigen is 80 tot 92 procent bekend met dit doel. Slechts 57 procent van de 16- tot 25-jarigen is bekend met de aardgasvrije ambities. Het draagvlak om aardgasvrij te worden is met 57 procent het hoogste onder de 25 tot 45-jarigen.

 

Duurzaam gedrag

Op de vraag hoe Rotterdammers nu al duurzaam leven, zegt 93 procent dat zij een eigen boodschappentas meenemen om plastic tasjes te besparen. 75 procent zet de verwarming thuis op een lagere temperatuur. Meer dan de helft van de respondenten zegt isolerende maatregelen te hebben genomen.

Bijna de helft van de respondenten zegt lichamelijke klachten te ondervinden als gevolg van slechte luchtkwaliteit. De gemeente wil dat er vanaf 2020 geen Rotterdamse straten meer zijn waar de Europese normen voor luchtkwaliteit worden overschreden. “Zonnepanelen en elektrische auto’s zijn hard in opkomst en ook het aantal Rotterdammers dat de fiets pakt in plaats van de auto. Die verandering draagt bij aan schonere lucht in de stad. We proberen als gemeente duurzame keuzes zo makkelijk mogelijk te maken”, zegt wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid).