Spring naar het artikel
22 november 2019

In 2030 wil Rotterdam de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen hebben gehalveerd. Dat blijkt uit het Rotterdams Klimaatakkoord dat vandaag werd gepresenteerd door de gemeente en ruim 100 bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Het Klimaatakkoord bevat 49 maatregelen die moeten leiden tot een forse verduurzaming van de Rotterdamse economie. Momenteel stoot Rotterdam nog veel meer broeikasgassen uit dan de gemiddelde Nederlandse gemeente. Ruim 20 procent van de landelijke CO2-uitstoot komt uit Rotterdam, vooral uit het havengebied.

Dat is de reden dat het stadsbestuur begin dit jaar het initiatief nam tot de Rotterdamse Klimaatalliantie: met de bedrijven en maatschappelijke organisaties werd gewerkt aan een Rotterdams klimaatakkoord. Onder leiding van vijf onafhankelijke voorzitters werkten de deelnemers aan vijf Rotterdamse klimaattafels (Haven & Industrie, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Schone Energie en Consumptie) aan 49 zogenaamde ‘klimaatdeals’. Die moeten een impuls geven aan de energietransitie, een CO2-reductie realiseren in de industrie en de Rotterdamse economie verder verduurzamen.

Koploper duurzaamheid

Volgens wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) betekent het Rotterdams klimaatakkoord een keerpunt voor de havenstad. “Van oudsher zijn we een grote vervuiler. Daar willen we voorgoed vanaf. Onze ambitie is om binnen tien jaar koploper in duurzaamheid te worden. Met een schone en circulaire economie en de groenste haven van de wereld.”

“Als gemeente zijn we ons er volledig van bewust dat we de energietransitie niet in ons eentje kunnen realiseren”, vervolgt Bonte. “Het resultaat van de Rotterdamse Klimaatalliantie is een prestatie waar alle betrokkenen trots op mogen zijn.” In het klimaatakkoord staan onder meer voorstellen voor grote windparken voor de Rotterdamse kust, het aanleggen van een waterstofnetwerk om de industrie te verduurzamen en het grootschalig isoleren van Rotterdamse woningen.

Noodzaak en kansen

De deelnemers aan het Rotterdams Klimaatakkoord willen de transitie van de Rotterdamse economie niet alleen gebruiken voor het verminderen van de CO2-uitstoot, maar ook om nieuwe kansen te creren. “Dat is misschien wel de grootste winst van het Rotterdams Klimaatakkoord”, zegt Bonte. “In Rotterdam wordt de noodzaak van de energietransitie niet alleen breed gedragen, maar ook gezien als mogelijkheid om kansen voor extra bedrijvigheid en nieuwe werkgelegenheid te verzilveren.”

De presentatie van het Rotterdams Klimaatakkoord vond plaats in de Schiecentrale. In 1904 was dit de eerste elektriciteitscentrale die in Rotterdam gebouwd. Een treffend voorbeeld van de energietransitie: tegenwoordig is het pand een Rijksmonument en is het getransformeerd tot huisvesting voor film- en televisieproducenten, ICT'ers, kunstenaars en een veelzijdige evenementenlocatie.