Spring naar het artikel
18 december 2019 | laatste update: 19 december 2019

Het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam heeft deze week ingestemd met de Schone Energie Strategie. Dit document bevat ambities voor de Rotterdamse energietransitie en voor een circulaire, gezonde en klimaatbestendige stad.

Om te kunnen voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs (2015), moet de uitstoot van CO2 wereldwijd drastisch worden teruggedrongen. Ook Rotterdam steekt de handen uit de mouwen en heeft de volgende klimaatdoelen geformuleerd:

  • 2022: de jaarlijkse Rotterdamse uitstoot van CO2 is omgebogen naar een dalende trend;
  • 2030: de Rotterdamse uitstoot van CO2 is 49 procent lager ten opzichte van de uitstoot in 1990;
  • 2050: Rotterdam is klimaatneutraal.

In de nieuwe Schone Energie Strategie streeft Rotterdam ernaar om deze doelstellingen te gaan halen door minder energie te verbruiken (door verbeterde rendement en door hergebruik). Ook wil de stad de energie die nodig is zoveel mogelijk uit hernieuwbare bronnen halen. De nog bestaande fossiele bronnen moeten zo schoon en efficiënt mogelijk worden ingezet (bijvoorbeeld door middel van CO2-afvang en -opslag). Ook de restwarmte uit de Rotterdamse industrie zal steeds vaker slim worden benut, bijvoorbeeld voor stadsverwarming.

Schone energiebronnen

Om de doelstellingen te realiseren, moet Rotterdam zowel in de stad als in het havengebied overstappen op energie uit zon, wind, geothermie en andere (her)bruikbare duurzame energiebronnen. “In de Schone Energie Strategie analyseren we grondig hoe we Rotterdam van duurzame energie kunnen voorzien”, aldus wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid en Energietransitie). “We geven ook weer hoe schone Rotterdamse energiebronnen kunnen bijdragen aan een klimaatneutraal Rotterdam in 2050.”

De Schone Energie Strategie houdt rekening met de steeds snellere technologische ontwikkelingen. Het is dan ook belangrijk om het gebruik van Rotterdamse energiebronnen regelmatig te blijven analyseren en evalueren.