Spring naar het artikel
6 februari 2020

Bewoners in drie Rotterdamse wijken kunnen gebruik gaan maken van de zonnepanelen op het dak van hun buurtschool. De gemeente Rotterdam, twee energiecoöperaties en de scholenstichting BOOR hebben daar een overeenkomst over gesloten.

Voor bewoners uit de wijken Blijdorp, Schiemond en Bospolder-Tussendijken stelt Stichting BOOR de daken van de basisscholen De Margriet, OBS de Boog en OBS Dakpark ter beschikking. Op deze drie scholen samen kunnen bijna 1000 panelen geplaatst worden, die samen 300.000 kWh duurzame elektriciteit per jaar kunnen opwekken. Dit is gelijk aan het stroomverbruik van 120 tot 150 gezinnen. In 25 jaar tijd wordt zo 4.000 ton CO2-uitstoot bespaard. Binnen dit project wordt het voor de bewoners ook mogelijk om te participeren als investeerder in de te bouwen zonnepanelen.

Groeien

Het initiatief past in de ambitie van Rotterdam om meer schone energie in de stad op te wekken, legt wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) uit. “Rotterdam heeft nu meer dan 100.000 zonnepanelen. We streven ernaar om dat aantal binnen 5 jaar te laten groeien naar 1 miljoen. De kale daken van scholen en andere gemeentelijke gebouwen bieden daar alle ruimte voor.” Met dit initiatief wordt een oplossing geboden en daarnaast ook de bewustwording verhoogd bij de leerlingen over de problematiek van CO2-uitstoot en opwarming van de aarde. “Dit is een mooi voorbeeld van de energietransitie op wijkniveau. Ik hoop dat er nog veel meer scholen dit voorbeeld gaan volgen”, aldus Bonte.

Energieneutraal

Scholenstichting BOOR wil al haar gebouwen energieneutraal maken, maar heeft daar niet alle middelen voor. Daarom is de stichting een samenwerking aangegaan met de Delfshaven Energie Coöperatie en Blijstroom. Die energiecoöperaties streven naar duurzame energie voor alle bewoners van Rotterdam. Dus juist ook voor inwoners die geen daken beschikbaar hebben of niet de (financiële) mogelijkheid hebben om zonnepanelen aan te schaffen. Dit laatste geldt voor veel ouders van de leerlingen en de omwonenden van de scholen van BOOR. Als het initiatief een succes wordt, breidt BOOR het project uit naar nog 70 schoolgebouwen.

Schoolpleinen

Naast het gebruik van de daken van scholen voor zonnepanelen worden de Rotterdamse schoolpleinen ook ingezet om Rotterdam klimaatbestendig te maken. In oktober hebben zes Rotterdamse basisscholen een subsidie gekregen om hun schoolpleinen groener en klimaatvriendelijker te maken. Deze groenblauwe schoolpleinen krijgen avontuurlijke speelplekken en ruimte voor regenwater.