Spring naar het artikel
14 januari 2020

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) heeft samen met minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen), 9 provincies en 46 gemeenten het Schone Luchtakkoord ondertekend.

“Met dit akkoord wordt ook de Rotterdamse luchtkwaliteit beter”, zegt wethouder Bonte. “Lucht kent geen gemeentegrenzen. Samenwerken is dan ook noodzakelijk om de luchtkwaliteit te verbeteren. Samen met het Rijk gaan we tot 2030 zorgen voor 50 procent gezondheidswinst door schone lucht ten opzichte van 2016. Dit betekent dat mensen langer en gezonder leven en het verhoogt de levenskwaliteit.”

Sinds de jaren ’90 is de luchtkwaliteit in Nederland fors verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig als gevolg van jarenlang ongezonde lucht inademen. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken. Het Schone Luchtakkoord bevat een aantal nieuwe maatregelen voor het verkeer, de scheepvaart, de industrie, de landbouw, de bouwsector en Nederlandse huishoudens. Als gevolg hiervan moet de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden sterk worden verminderd.

Het Schone Luchtakkoord bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak en sluit aan op de Rotterdamse Koersnota Schone Lucht. Voor het Schone Luchtakkoord is door het Rijk 50 miljoen euro uitgetrokken. Rotterdam steekt 15 miljoen euro in schone lucht, onder andere door schone bouwlogistiek te stimuleren, hernieuwbare walstoom aan te leggen en knelpunten op het terrein van vieze lucht op te lossen.