Spring naar het artikel
22 januari 2019

Havenbedrijf Rotterdam stelt vanaf maandag 21 januari vijf miljoen euro beschikbaar voor een schonere scheepsvaart. De regeling is bedoeld voor bevrachters, rederijen, brandstofproducenten en -leveranciers, motorfabrikanten en serviceproviders.

Met de regeling hoopt het Havenbedrijf projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van low-carbon of zero-carbon brandstoffen te stimuleren. Het initiatief werd in april vorig jaar aangekondigd tijdens een congres over de energietransitie en is vanaf deze week geldig. De regeling loopt tot eind 2022.


Een klimaatvriendelijke haven

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, ziet het belang van duurzame kansen voor een toekomstbestendige haven. "Je wilt ook op langere termijn zorgen dat de haven op een klimaatvriendelijke manier blijft bestaan.”

“We willen een actieve rol spelen in het verlagen van de CO2-uitstoot van de scheepvaart," zegt Castelein. “Met deze regeling kunnen we verschillende concrete projecten de financiële ondersteuning geven, die nodig is om ze te realiseren."