Spring naar het artikel
15 mei 2019

Bijna 150 studenten Bestuurskunde van de Rotterdamse Erasmus Universiteit hebben binnen drie weken hun eigen Klimaataanpak ontwikkeld. De vier groepjes met het best beoordeelde plan mochten dat vandaan pitchen bij wethouder Arno Bonte.

De opdracht werd begeleid door professor Arwin van Buuren. Hij heeft zijn studenten goed gevolgd tijdens het proces. Van Buuren: “Het vak management consultancy & policy advice laat derdejaars studenten nadenken over publieke organisaties en de veranderopgave waar we voor staan. Normaal gesproken werken ze vanuit de theorie, maar met deze opdracht zijn ze nadrukkelijk uitgedaagd ook de praktijk te verkennen, tot aan een concrete offerte aan toe. De opdracht is fictief, maar realistisch.”


Klimaattafels

De opdracht was nadrukkelijk gelinkt aan de Rotterdamse Klimaat Alliantie, bestaande uit vijf klimaattafels, die de gemeente Rotterdam heeft ingericht om de lokale energietransitie met betrokken bedrijven en organisaties te bespreken. Vier daarvan komen terug in de pitches die de studenten mogen houden voor wethouder Bonte. De vier pitches werden als beste gekozen uit de veertig plannen die de studenten met elkaar uitwerkten.

“De eerste pitch gaat over een plan voor emissievrije zones in de binnenstad, gecombineerd met gratis openbaar vervoer”, vertelt Van Buuren. “Dat voorstel moet mensen ontzorgen op het gebied van duurzaam transport. Het tweede plan koppelt de verduurzaming van Rotterdamse wijken aan gebiedscommissies: hoe breng je buurtbewoners in een sterke positie in de aanstaande verduurzamingsslag? Het derde plan beschrijft de toepassing van waterstof in het havengebied en het vierde initiatief bekijkt de mogelijkheden om samen met (verenigde) huurders en verhuurders Rotterdamse woningen te verduurzamen.

 

"Deze cursus draagt een klein steentje bij aan het opleiden van een lichting jonge professionals die het verschil kan maken.”

Arwin van Buuren - Professor Erasmus Universiteit

Nieuwe generatie

De betrokkenheid en daadkracht van de jonge generatie studenten stemt Van Buuren zeer tevreden. “Je ziet dat dit echt een nieuwe generatie is: in tegenstelling tot sommige ouderen in de samenleving staat bij deze nieuwe generatie de nut en noodzaak van de energietransitie niet ter discussie. Maar hoe zorg je voor draagvlak? Daar hebben ze echt heel mooi werk verricht. Deze cursus draagt een klein steentje bij aan het opleiden van een lichting jonge professionals die het verschil kan maken.”

Wethouder Bonte prees de studenten om hun inzet bij het meedenken over de energietransitie in Rotterdam, en gaf aan die betrokkenheid hard nodig te hebben in de stad.