Spring naar het artikel
7 juni 2019

Tachtig studenten van de Breda University of Applied Sciences (BUAS) hebben drie klimaatakkoorden gepresenteerd in de Rotterdamse wijk Prinsenland/Het Lage Land.

In het kader van een studieopdracht besloten de tweedejaarsstudenten deze wijk toekomstbestendig te maken. De opdracht heeft te maken met ‘Next Generation Woonwijken (NGW)’, een aanpak waarbij woningcorporatie Woonstad Rotterdam en de gemeente Rotterdam in samenwerking met verschillende wijkpartners (bewoners, ondernemers, zorgpartijen en organisaties) werken aan een toekomstbestendig Prinsenland/Het Lage Land. Deze aanpak zet erop in om de wijken integraal en op innovatieve wijze klaar te maken voor de toekomst. Dat doen ze met verschillende thema’s: energie, klimaatadaptatie, langer thuis, sociaal & participatie en mobiliteit.

In de wijk

In april hebben de studenten via een gastcollege kennisgenomen van de NGW-aanpak. Op 7 mei zijn de studenten op bezoek geweest in de wijk en hebben ze met tal van experts en bewoners gesproken. De drie beste wijkklimaatakkoorden werden op 3 juni gepresenteerd aan de wijk.

De klimaatakkoorden

De drie klimaatakkoorden die door de studenten werden gepresenteerd waren allemaal integraal, maar hadden andere accenten. Zo richtte de drie akkoorden zich op een gemeenschappelijke duurzame tuin, een collectief en elektrisch transportsysteem voor ouderen of gezamenlijke woonruimte voor ouderen en jongeren, waarbij de jongeren in ruil voor een betaalbare woningen voor ouderen zouden moeten zorgen. Het winnende idee had het meest nagedacht over de hoe vraag: hoe krijg je de transities voor elkaar?

Discussie

Na afloop van de stemming ontspon zich een mooie discussie tussen professionals, bewoners en studenten. Wat betreft het betrekken van de bewoners kwam de noodzaak van maatwerk, kijk naar situatie van bewoner, aan de orde. Ook het toenemend individualisme kwam aan bod. De studenten hebben het als leerzame opdracht ervaren, waarbij ze in het vervolg meer bekijken welke partijen, buiten de gemeente Rotterdam en de corporatie, een rol zouden moeten krijgen bij dit soort transities.
Al met al een geslaagde middag en een leerzame studieopdracht!