Spring naar het artikel
29 september 2019

De wijk Bospolder-Tussendijken (BoTu) krijgt dit weekeinde bezoek van het SBS6-programma Green Make Over. Hun uitdaging is om het huurhuis van een buurtbewoner milieuvriendelijker te maken. Wethouder Arno Bonte geeft het startschot.

Het televisieprogramma draait om een team van duurzaamheidsexperts dat bij mensen thuis bekijkt hoe de bewoners omgaan met het veranderende klimaat. Elke aflevering krijgt het gezin een duurzame make-over van hun woning. Dit levert hen naast een kostenbesparing ook een comfortabeler, een duurzamer en toekomstbestendig huis op.

In deze Rotterdamse editie wordt het huurhuis van Charlene Franken en haar drie kinderen duurzamer gemaakt. “We vergeten met elkaar dat we de wereld cadeau hebben gekregen en deze mogen we niet kapot maken”, vertelt Charlene. “Ik wil dus ook mijn bijdrage leveren, maar wat kan ik doen als ik in een huurhuis zit?”

Onder andere een kringloop-, isolatie- en energie-expert zullen met praktische tips laten zien hoe ook dit huurhuis duurzamer kan worden. De Green Make Over aflevering vanuit BoTu wordt op zondag 3 november om 16.25 uur uitgezonden op SBS6.

Modelwoning

Nadat hij het startschot heeft gegeven voor de makeover opent wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid, Luchtkwaliteit & Energietransitie) een duurzame modelwoning in BoTu. Hierin kunnen bewoners van de wijken de meest gangbare energiebesparende maatregelen bekijken. Simpele maatregelen zijn ook door huurders toe te passen in een huurhuis, zoals duurzame verlichting en tweedehands meubels. De modelwoning is voorbereid op een aardgasvrije toekomst: in de keuken is een elektrische kookplaat geïnstalleerd.

Veerkrachtig BoTu

De tv-opnames en modelwoning zijn onderdeel van het plan Veerkrachtig BoTu 2028 (linkje). In deze kwetsbare wijken spelen schulden, taalachterstanden, lage inkomens en hoge werkloosheid een rol. Dankzij het plan Veerkrachtig BoTu 2028 moet de wijk uitgroeien tot een weerbare wijk, dankzij goede ondersteuning op het punt van werk, taal, schulden en zorg en jeugdproblematiek.

Gebiedsaanpak aardgasvrij

Daarnaast is het de ambitie van de gemeente om te streven naar een gedeeltelijk aardgasvrij BoTu in 2030. Er wordt op dit moment onderzocht hoe deze gebiedsaanpak op een betaalbare manier uitgevoerd kan worden. BoTu is een van de vijf Rotterdamse wijken die de komende jaren van het gas af gaan. Hierbij wordt het gasnet ingewisseld voor het warmte- en elektranet, huizen worden beter geïsoleerd en het gasfornuis maakt plaats voor een elektrische kookplaat.