Spring naar het artikel
2 augustus 2019

In mei vond de officiële aftrap plaats van het Rotterdamse Klimaatakkoord. Ruim honderd Rotterdamse organisaties gingen aan vijf klimaattafels aan de slag met het uitwerken van ideeën voor de energietransitie. Waar staan zij inmiddels?

Als een van de meest vervuilende steden van het land, moeten we in actie komen om de klimaatdoelen te halen. Daarom heeft de gemeente dit voorjaar ruim honderd Rotterdamse bedrijven en (maatschappelijke) organisaties uitgenodigd om aan te sluiten bij één van de vijf klimaattafels met als doel te komen tot een Rotterdams Klimaatakkoord. Deze tafels houden zich bezig met de thema’s Haven en Industrie, Schone Energie, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit en Consumptie. Elke tafel kreeg de opdracht te komen tot een concreet maatregelenpakket dat ervoor gaat zorgen dat Rotterdam de gestelde klimaatdoelen gaat halen. 


Het belangrijkste werk zit erop

In twee maanden tijd hebben de tafeldeelnemers in verschillende bijeenkomsten met veel enthousiasme gewerkt aan concrete voorstellen. Meer daarover is te lezen in de updates op energieswitch010.nl. De voorstellen zijn eind juli ingeleverd. Daarmee zit het belangrijkste werk van de tafels erop.

Deze zomer gaat DCMR Milieudienst Rijnmond de ingediende plannen doorrekenen om zo te zien wat het verwachte effect is van voorgenomen maatregelen op de CO2-uitstoot. Op die manier wordt duidelijk in hoeverre de inspanningen zullen leiden tot de benodigde CO2-reductie van 49% in 2030 (gemeten ten opzichte van 1990), met een doorkijk naar het doel voor 2050 (95% reductie ten opzichte van 1990). Het effect wordt per (toekomstig) jaar bepaald.


Save the date: 27 september

Op 27 september vindt een bijeenkomst plaats waarin de maatregelen én de berekeningen worden gepresenteerd. De tafelvoorzitters zullen daar vertellen over hun ervaringen en over de vervolgstappen. Meer praktische informatie volgt nog, maar schrijf ‘m vast in je agenda!


De Rotterdamse Klimaat Alliantie groeit

Ook Rotterdammers die niet aan een klimaattafel zitten, kunnen zich aansluiten bij de Rotterdamse Klimaat Alliantie. Samen vormen we een beweging om de energietransitie te versnellen. Inmiddels hebben al bijna honderd mensen zich aangesloten en hun wensen en ideeën doorgegeven. Wil jij een steentje bij dragen aan de Energieswitch en als eerste op de hoogte blijven van alle updates? Sluit je ook aan!