Spring naar het artikel
22 februari 2019 | laatste update: 25 februari 2019

De gemeente Rotterdam, de drie waterschappen en Evides Waterbedrijf gaan de komende jaren, samen met bewoners, de stad voorbereiden op extremer weer. Vandaag ondertekenden de vijf partijen hiervoor een intentieovereenkomst.

Als stad in de delta van Nederland met een dalende bodem is Rotterdam kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatadaptatie, het aanpassen van Rotterdam aan die verandering, is nodig. Want de gevolgen van extremer weer raken iedereen. Inzet van de vandaag ondertekende intentieovereenkomst, is om dit jaar te komen tot uitvoeringsafspraken op basis van het gemeentelijk urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dat werd deze week vastgesteld door het college van B&W. 

Om hevige regenval, maar ook langdurige droogte en hitte, grondwateronder- en overlast en bodemdaling aan te pakken zijn sneller en meer ingrepen noodzakelijk in openbaar gebied en op particulier terrein. Nu maatregelen nemen vermindert schade straks. Tegelijk is flexibiliteit nodig om de aanpak bij te kunnen stellen op basis van nieuwe inzichten. Het Rotterdams Weerwoord richt zich vooral op maatregelen op wijkniveau.
 

Ondertekening in het Sparta-station

De ondertekening van de intentieovereenkomst vond plaats in het Spartastadion. Rond het stadion is een Urban Waterbuffer gemaakt, een goed voorbeeld van samenwerking in de geest van het Rotterdams Weerwoord. De buffer vangt regenwater op dat na filtering in de bodem wordt opgeslagen. Het water is later te gebruiken voor het besproeien van het veld. En voor de waterzuil op het plein, een mooie speelplek voor kinderen. Het opvangen en in de bodem brengen van (zoet) regenwater levert ook een bijdrage aan het tegengaan van de verzilting van het grondwater.

Namens de partijen ondertekenden de volgende bestuurders en directeur de intentieovereenkomst (van links naar rechts op de foto):
• Gemeente Rotterdam: wethouder dhr. B. (Bert) Wijbenga – van Nieuwenhuizen
• Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK): hoogheemraad dhr. P.F.J. (Paul) van den Eijnden
• Hoogheemraadschap van Delfland (HHD): hoogheemraad dhr. M.A. (Marcel) Houtzager
• Waterschap Hollandse Delta (WSHD): heemraad dhr. E.A. (Lies) Struik 
• Evides Waterbedrijf: directeur mevr. A.M. (Annette) Ottolini

Foto door: Rhalda Jansen