Spring naar het artikel
18 oktober 2019

Zes Rotterdamse basisscholen krijgen subsidie van de gemeente om hun schoolpleinen groener en klimaatvriendelijker te maken. Ze krijgen zogenoemde groenblauwe schoolpleinen, met avontuurlijke speelplekken en ruimte voor regenwater.

De gedachte achter deze groenblauwe schoolpleinen is onder meer om schoolkinderen aan te moedigen om meer buiten te zijn en meer te bewegen. Dit kan de concentratie bevorderen en rust geven. Zo’n schoolplein moet ook na schooltijd toegankelijk zijn voor buurtkinderen, zo stelt de gemeente als voorwaarde voor de subsidie. Hierdoor profiteren niet alleen schoolkinderen, maar ook jongeren uit de buurt mee. Vaak zijn schoolpleinen namelijk de enige grotere speelplekken in een buurt.

Daarnaast is zo’n plein bedoeld om grote hoeveelheden regenwater op te vangen en te verwerken, zodat de stad beter bestand is tegen hevige regenbuien. Als gevolg van klimaatverandering krijgt de Rotterdamse binnenstad soms in korte tijd veel hemelwater te verwerken.

De volgende zes scholen hebben subsidie gekregen:

  • Augustinusschool (Oude Westen)
  • Valentijnschool (Bospolder-Tussendijken)
  • Christophoorschool (Zuidwijk)
  • PCBS De Rank (Rozenburg)
  • De Margriet (Blijdorp)
  • Oscar Romeroschool (Crooswijk)

In totaal dienden 36 Rotterdamse basisscholen een subsidieaanvraag in voor zo’n groenblauw plein. Een school kon punten scoren op motivatie en op ligging. Scholen in een buurt met weinig groen, en waar regelmatig wateroverlast is, maakten meer kans op subsidie. De scholen krijgen tussen de 49.000 en 80.000 euro subsidie. Naar verwachting kan de aanleg van de zes nieuwe groenblauwe schoolpleinen in 2020 beginnen.

Ons huidige schoolplein is nu in feite nog één grote betonplaat

Martin Krijgsman - adjunct-directeur Valentijnschool (Bospolder-Tussendijken)

Blij met de subsidie

“Ons huidige schoolplein is nu in feite nog één grote betonplaat”, zegt Martin Krijgsman, adjunct-directeur van de Valentijnschool in Bospolder-Tussendijken. “We willen heel graag meer groen en water, zodat kinderen van onze school en de buurt er fijner kunnen spelen. En dan kunnen we ook vaker lesgeven op het plein, denk aan natuur-, reken- en technieklessen die met behulp van bijvoorbeeld een watertappunt een praktisch element krijgen. Kortom, een mooie kans om het onderzoekend en ontwerpend leren in de omgeving een boost te geven.”

Voor de Valentijnschool is een nieuw groenblauwplein ook om een andere reden zeer gewenst: bij hevige regenval stroomt nu een deel van de wc’s over. Een betere afwatering als onderdeel van het nieuwe schoolplein moet ook dat verhelpen.

Waterweerbaar

“Het is mooi dat deze scholen met onze subsidie aan de slag kunnen om hun schoolplein waterweerbaar en groen te maken”, zegt wethouder Bert Wijbenga. “In Rotterdam is ook steeds meer plek voor prachtig groen. Ik wens de scholen veel succes en plezier met de uitvoering en zie ernaar uit om straks het resultaat te bewonderen.”

De subsidie voor groenblauwe schoolpleinen maakt onderdeel uit van Rotterdam gaat voor groen en Rotterdams Weerwoord. Met het programma Rotterdam gaat voor groen wil de gemeente de komende jaren – in samenwerking met bedrijven, bewoners en bijvoorbeeld woningcorporaties – zorgen voor 20 hectare extra groen in de stad. Het Rotterdams Weerwoord heeft als doel de stad klimaatbestendig te maken. En voor wie hoopt alsnog in aanmerking te komen voor een groenblauw schoolplein: de gemeente onderzoekt op dit moment of er een tweede subsidieronde komt.