Spring naar het artikel

Het hebben en houden van droge voeten is een belangrijke doelstelling voor Rotterdam. De gemeente werkt hieraan met bewezen technieken en slimme, innovatieve oplossingen.

In het najaar van september 2014 is het nationale Deltaprogramma vastgesteld door de Tweede Kamer met de regio Rijnmond-Drechtsteden als één van de belangrijkste regionale onderdelen. Als laag liggende deltastad, is Rotterdam, met een dalende bodem erg kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatadaptatie, het aanpassen van Rotterdam aan die verandering, is nodig. Want de gevolgen van extremer weer raken iedereen.

Het Rotterdams Weerwoord is de strategie om de stad weerbaar te maken tegen de effecten van klimaatverandering. Het is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, waterschappen, Evides Waterbedrijf, inwoners, wooncorporaties en private partijen.

Omdat 60% van de ruimte in onze stad privaat bezit is, halen we de klimaatdoelstellingen niet als we alleen inzetten op maatregelen in de openbare ruimte. Dit is één van de belangrijkste constateringen van de strategie. De sleutel tot een succesvolle klimaatadaptatie strategie is de samenwerking in de stad tussen verschillende partijen.

Waterpleinen

Het regent steeds heviger, maar er zijn ook meer periodes met meer droogte en hitte. Hoe vangt de stad vol gebouwen en stoeptegels al dat regenwater op? Wateroverlast kan per wijk verschillen, daarom pakt de gemeente dit op wijkniveau aan. Door bijvoorbeeld waterpleinen te maken, zo komt niet al het regenwater terecht in het riool. Er zijn drie soorten wateropvang: waterplein, waterberging en waterbuffer.

Er zijn ook scholen die hun schoolplein veranderen in een waterplein. Zo krijgen kinderen een mooi groen plein om op te spelen en zakt bij hevige regen het water sneller weg.

Subsidie

De aanleg van meer groen en het nemen van maatregelen om regenwater op te vangen en te benutten wordt gestimuleerd met een subsidieregeling. Vanaf 1 januari 2020 is de subsidie aan te vragen via de pagina Subsidies.

Meer groen op het dak of in de tuin levert een verkoeling op in het gebouw en van de buitenruimte en draagt bij aan het voorkomen van hittestress. De regenpijp afkoppelen van het riool ontlast het riool en voorkomt dat schoon water naar de afvalwaterzuivering gaat. Waterberging draagt bij aan zowel minder wateroverlast op straat als waterschade aan gebouwen en ontlast het riool bij hevige regenbuien.

Fundering

Het veranderend klimaat kan effect hebben op je fundering. Door lange droge en hete zomers zakt het grondwaterpeil in Rotterdam. Dat kan de houten fundering van je huis aantasten. Bij het Funderingsloket krijgt u meer informatie en leest u over veel gestelde vragen.

Meer informatie

Heeft u een idee of heeft u vragen over klimaatadaptatie? Mail dan naar rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl.

Wat kan jij doen

 • Energiecoach

  • Energie
 • Corona: tijd voor de voorjaarsschoonmaak!

  • Circulair
  • Groen
 • Erop uit: de mooiste Rotterdamse (natuur)gebieden

  • Groen
 • Help mensen geld besparen: word energiecoach!

  • Energie

Lopende projecten

 • Leerwerkakkoord Energietransitie gebouwde omgeving

  • Energie
 • Gemeenteraad sluit akkoord over energietransitie

  • Energie
  • Lucht
  • Wind
 • Duurzame bezems vegen schoner

  • Circulair
 • Actieplan 'Rotterdam gaat voor groen'

  • Groen

Inspirerende voorbeelden

 • “Zonnepanelen voor een VvE? Eerst de rest goed op orde!”

  • Zon
 • Rotterdamse aanbesteding helpt kledingleveranciers om verantwoord te werken

  • Duurzaam inkopen
 • Gemeente en leveranciers verlagen samen milieu-impact rioolbuizen

  • Duurzaam inkopen
 • Milieuimpact steeds belangrijker bij inkoop straatbakstenen

  • Duurzaam inkopen

Nieuws

 • Actieplan Rotterdams WeerWoord: samen tegen gevolgen klimaatverandering

  • Resillience
  • Water
 • Meer zonnepanelen op parkeerterreinen door nieuwe applicatie

  • Energie