Spring naar het artikel

Op de Afrikaandermarkt in Rotterdam Zuid zijn de Afrikaanderwijk Coöperatie en gemeente Rotterdam een pilot gestart waarbij marktkooplieden hun afval gescheiden kunnen aanbieden.

Dit afval wordt gerecycled, de wijk wordt schoner en een aantal mensen uit de wijk vindt er een betaalde baan. Een duurzame oplossing dus, want het mes snijdt aan drie kanten.
 

Weerbaarheid vergroten

De gemeente Rotterdam en de Afrikaanderwijk Coöperatie werken samen aan dit initiatief omdat ze het belangrijk vinden om afval duurzaam op te ruimen en waar mogelijk opnieuw te gebruiken. Een ander belangrijk doel van de pilot is het vergroten van de sociaal-economische betekenis van de markt voor de wijk. De pilot is daarmee een voorbeeld van hoe de weerbaarheid van een kwetsbare wijk vergroot kan worden.

Meer informatie over de pilot in de Afrikaanderwijk op de website van Resilient Rotterdam.