Spring naar het artikel

Heb je geen geschikt dak voor zonnepanelen? Dan nóg kun je profiteren van zonne-energie!

In bepaalde wijken in Rotterdam kun je bijvoorbeeld nu al een deel van een collectief zonnepaneel kopen. Verwachting is dat dit in de toekomst in nog veel meer wijken mogelijk wordt. Meer informatie over Rotterdamse collectieve zonprojecten is te vinden op de website van Rotterdam Energiebesparing.
 

Zonnepanelen delen

Je kunt ook ook investeren in collectieve zonne-energieprojecten via het landelijke platform ZonnepanelenDelen. Je krijgt hierbij jaarlijks rendement uitgekeerd op basis van de productie van het zonne-energieproject. Aan het einde van de looptijd van het zonne-energieproject krijg je de eigen investering weer terug, net zoals bij een obligatie. Kijk voor meer informatie over dit initiatief op de website van ZonnepanelenDelen.