Spring naar het artikel

Een groen dak biedt veel voordelen. Zo gaat je dak langer mee en leveren zonnepanelen meer op. Daarnaast zorgt beplanting voor minder belasting van het riool. De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken in Rotterdam.

Groene daken zijn goed voor het klimaat in de stad en zijn nodig om droge voeten te houden. Ze vangen namelijk regenwater op en voeren het water vertraagd af. Hierdoor wordt het riool minder belast bij hevige regenval. Zeker in stenige gebieden zoals het centrum en de wat oudere stadswijken zijn groene daken daarom onmisbaar. Het is de ambitie van de gemeente om voor 2030 in de binnenstad 1.000.000 m2 multifunctioneel dak te realiseren.

Rotterdammers kunnen een subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het opvangen van regenwater. De gemeente wil de stad zo wapenen tegen de gevolgen van extreem droog en nat weer. Wilt u subsidie aanvragen? Kijk hier voor meer informatie.
 

 

Een groen dak realiseren met je VvE

Wil je samen met je Vereniging van Eigenaren een groen dak realiseren op jullie appartementencomplex? Houd dan rekening met de volgende twee zaken:

 1. Als de aanvrager een VvE is moet je ook het vergaderbesluit en een machtiging kunnen aanleveren.
 2. Bij de aanvraag worden stukken gevraagd, waaronder een authentiek afschrift van de (koop)akte of een gewaarmerkt recent uittreksel uit de kadastrale legger. Als je de subsidie aanvraagt namens de VvE van het appartementengebouw, hoef je niet van alle eigenaren een afzonderlijk afschrift van de koopakte toe te voegen als je de subsidie-aanvraag namens en op rekening van de VvE doet. Dan kun je volstaan met een VvE-besluit.

 

Veel gestelde vragen over groene daken

 • beschermt tegen UV-straling en temperatuurschommelingen waardoor uw dakbedekking 1,5 tot 2x langer meegaat;
 • heeft een isolerende werking; 's zomers is het binnen koeler, bij veel winkels kan de airco een paar graden hoger blijven staan waardoor energie wordt bespaard;
 • werkt geluiddempend, zowel binnen als buiten;
 • neemt stofdeeltjes op uit de atmosfeer en vormt een buffer tegen luchtvervuiling;
 • vangt regenwater op en voeren het vertraagd af, waardoor het riool minder wordt belast als het hard regent;
 • levert een bijdrage aan een duurzame stad en een beter klimaat;
 • zorgt voor een groenere stad!

Stap 1: Laat een gecertificeerd bureau beoordelen of uw dakconstructie geschikt is. Voor de aanleg van een groen dak met een dunne laag met sedumplantjes zijn nagenoeg alle platte en licht hellende daken geschikt.
Stap 2: Vraag een of meerdere offertes aan bij 'groene' dakdekkersbedrijven. Denkt u ook aan een dakonderzoek. Dit is nodig om de geschiktheid van uw dakconstructie te beoordelen.
Stap 3: Ga na of u een bouwvergunning nodig heeft.
Stap 4: Vraag subsidie aan bij de gemeente Rotterdam.

De kosten voor de aanleg van een groen dak hangen af van de kwaliteit en kenmerken van het bestaande dak, het type begroeiing en van de uiteindelijke inrichting. De gemiddelde aanlegkosten variëren van € 55/m2 tot € 100/m2 voor een extensief dak. Intensieve daktuinen zijn beginnen bij €120/m2.

Alle typen groene daken komen in aanmerking, mits:

 • het groene dak bestaat uit de volgende lagen: wortelwerende laag, drainage, voedingsbodem (substraat) en vegetatie;
 • de minimaal aan te leggen groene oppervlakte 10 m2 is;
 • de waterbergende capaciteit minimaal 25 liter per m2 groen dak is;
 • ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak deugdelijk en zorgvuldig is uitgevoerd.

Lees meer in de subsidieverordening en de nadere regels voor de aanvraag van subsidie voor groene daken (PDF).

Het Groenkeur certificaat dak- en gevelbegroening geeft aan dat u een specialist in huis haalt. Deze bedrijven leveren volgens de Groenkeur richtlijnen, waarvan de SBR normeringen voor groendaksystemen deel van uit maken. We adviseren u om nooit op de kwaliteit van een groendak systeem te besparen. In tegenstelling tot andere grondgebonden tuinen is het functioneren van het groendak SYSTEEM in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit dan de aanleg. Particulieren, die voor kleine oppervlakten, zoals een garagedak of keukendak een doe-het-zelf pakket gebruiken, worden geadviseerd om de aanwijzingen van de fabrikant nauwgezet te volgen. Als het dak complexe obstakels kent of speciale voorzieningen vereist, kunt u het beste alsnog een gecertificeerde specialist inschakelen.

Het groene oppervlakte hoeft niet één geheel te zijn, maar wél minimaal 10m2. Als uw dak kleiner is, kunt u eventueel met uw buren gezamenlijk een groen dak aanleggen en een subsidie-aanvraag indienen.

De wettelijke termijn voor een reactie op uw aanvraag is 12 weken. In de praktijk gaat dit veelal sneller. Na het toekennen moet u binnen die maanden beginnen met het begroenen van uw dak. Het geld wordt uiterlijk vier weken na vaststelling van uw groene dak op uw rekening overgemaakt.

U heeft een bouwvergunning nodig als de constructie van het dak moet worden aangepast. In het algemeen zijn voor extensieve groene daken geen aanpassingen aan de constructie nodig. Laat u echter altijd adviseren door een constructeur. Intensieve groene daken zijn zwaarder en daarvoor moet uw dakconstructie geschikt worden gemaakt. In dat geval is een bouwvergunning nodig. Neem hiervoor contact op met de afdeling Vergunningen van Stadsontwikkeling.

De vraag over meetapparatuur is alleen relevant voor bedrijven, niet voor particulieren. Het komt er op neer dat er meerdere malen mensen het dak opkomen om te controleren.

Er zijn diverse voordelen te noemen die voor een huiseigenaar relevant zijn zoals het financiële voordeel dat ontstaat door de langere levensduur van het dak en de meerwaarde voor de woning.

Naast de vele voordelen die een groen dak biedt, kan het lastiger en duurder zijn om een lekkage te verhelpen. Dit risico kan echter beperkt worden door een goed ontwerp, uitvoering en beheer. Daarnaast is het dak door het groen beter beschermd tegen zonlicht en weersinvloeden.

Bij extensieve groene daken bestaat het onderhoud uit het eenmaal per jaar verwijderen van zaailingen van bomen, het controleren en (indien nodig) schoonmaken van de regenwaterafvoer en het nakijken van eventuele looppaden. Intensieve groene daken hebben meer onderhoud nodig en moeten bij langdurige droogte besproeid worden. De onderhoudskosten zijn afhankelijk van het type dak dat u kiest. U kunt dit bespreken met de partij waar u een offerte aanvraagt.

Het beste moment om een groen dak aan te leggen is als uw dakbedekking moet worden vervangen. Voor een groen dak moet namelijk een wortelwerende laag aanwezig zijn om aantasting door wortels te voorkomen. Als de dakbedekking wordt vervangen kan de nieuwe dakbedekking meteen wortelwerend worden uitgevoerd.

Ja, dat kan, maar voor een groen dak is een wortelwerende laag nodig om aantasting door wortels te voorkomen. De meeste bestaande dakbedekkingen zijn niet wortelwerend. Als u dus geen nieuwe dakbedekking gaat aanleggen, moet er een aparte wortelwerende folie worden aangebracht.

Niet alle daken zijn geschikt voor een groen dak. Een groen dak weegt namelijk meer dan een gewoon dak en niet alle dakconstructies kunnen dit extra gewicht aan. Daarom is het belangrijk om uw dakconstructie te laten controleren.
Verder is voor een groen dak een wortelwerende laag nodig om aantasting door wortels te voorkomen. De meeste bestaande dakbedekkingen zijn niet wortelwerend. Als u geen nieuwe dakbedekking gaat aanleggen, moet er dus wel een aparte wortelwerende folie worden aangebracht.

Veel mensen denken dat ze een keuze moeten maken tussen een groen dak of zonnepanelen. Niets is minder waar. De combinatie levert zelfs extra voordelen op. En het is redelijk makkelijk te realiseren. Zo zijn er systemen verkrijgbaar waarbij u zonnepanelen in buizen zwevend boven de begroeiing plaatst.
 

Een traditioneel dak gaat gemiddeld vijftien jaar mee, een begroeid dak anderhalf tot twee keer langer. Een flinke verlenging dus. Ook zorgt het voor een goede dakbelasting om zonnepanelen op hun plaats te houden. Deze kunnen dan langer op het dak liggen. De vegetatie zou ook een verkoelende werking op zonnepanelen hebben, waardoor deze efficiënter werken. Bovendien zorgt de schaduw van zonnepanelen voor een gevarieerdere vegetatie dan op de rest van het dak en voor biodiversiteit. Laat u, voordat u een keuze maakt, goed informeren. Elk systeem heeft namelijk zijn eigen rendement.

Houd dan rekening met de volgende twee zaken:

 1. Als de aanvrager een VvE is moet je ook het vergaderbesluit en een machtiging kunnen aanleveren.
 2. Bij de aanvraag worden stukken gevraagd, waaronder een authentiek afschrift van de (koop)akte of een gewaarmerkt recent uittreksel uit de kadastrale legger. Als je de subsidie aanvraagt namens de VvE van het appartementengebouw, hoef je niet van alle eigenaren een afzonderlijk afschrift van de koopakte toe te voegen als je de subsidie-aanvraag namens en op rekening van de VvE doet. Dan kun je volstaan met een VvE-besluit.