Spring naar het artikel

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Dat is het thema van het programma Duurzaam 2015-2018. Dat dichterbij brengen doen we met allerlei projecten en maatregelen, groot en klein, in de haven en in de wijken.

Rotterdammers hebben recht op een gezonde, mooie en groene stad. We gaan voor schone lucht, droge voeten en een lagere energierekening. Zo willen we ervoor zorgen dat het programma Duurzaam alle Rotterdammers iets oplevert.
 

Meebouwen aan duurzaam Rotterdam
 

Heel veel Rotterdammers, bedrijven en organisaties hebben hun bijdrage geleverd aan dit programma. Duurzame ambities realiseer je tenslotte niet alleen. Als gemeente blijven we iedereen uitdagen met ideeën en initiatieven te komen om mee te bouwen aan een duurzaam Rotterdam. Er gebeurt al zo veel en er is al veel bereikt. Maar we zijn nog niet waar we met de stad willen zijn.


Drie ambities
 

Het programma Duurzaam is verdeeld over drie ambities:

  • Ambitie 1: Groene, gezonde en toekomstbestendige stad
  • Ambitie 2: Schonere energie tegen lagere kosten
  • Ambitie 3: Sterke en innovatieve economie
     

Plus-programma Duurzaam
 

Met het plus-programma Duurzaam heeft de gemeente in juni 2016 nog extra ambitie getoond. Hiermee intensiveren we binnen het bestaande programma op die thema’s die bijdragen aan de energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering.Meer informatie