Spring naar het artikel

De gemeente Rotterdam koopt jaarlijks voor ruim een miljard euro aan producten en diensten in. Van kantoorartikelen tot grote onderhoudsprojecten in de buitenruimte. Dat doen we maatschappelijk verantwoord, dus met oog voor mens en milieu.

 

Bij aanbestedingen let de gemeente Rotterdam op prijs en op kwaliteit. Maar ook op duurzaamheid, innovatie, sociale voorwaarden en verbetering van de arbeidsmarkt. Op die manier werken we samen met onze leveranciers aan de realisatie van het Rotterdamse duurzaamheidsbeleid en de energietransitie: gezonde lucht, groene energie en behoud van schaarse grondstoffen. We willen een publieke opdrachtgever zijn die het goede voorbeeld geeft. Want een beter milieu begint bij jezelf.

Hoe koopt de gemeente duurzaam in?

Ons doel is om duurzaamheid standaard op te nemen in al onze aanbestedingen. De manier waarop we dat doen hebben we vastgelegd in ons Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Afhankelijk van wat we inkopen, leggen we het accent op emissievrij transport, hergebruik van grondstoffen en energiezuinige productieprocessen.

De resultaten van ons duurzame inkoopbeleid zie je inmiddels overal terug. Zo hebben we openbare verlichting met energiezuinige ledlampen, zitmeubilair van duurzaam FSC-hout, bedrijfskleding van bio-katoen en elektrische voertuigen in ons wagenpark. In onze kantoren drinken we Fairtrade koffie en printen we op gerecycled papier.

Naast de duurzame voorwaarden stelt de gemeente ook sociale voorwaarden, zodat er arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar komen voor werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt.
 

Eisen en inkoopcriteria

In Rotterdam vinden we het belangrijk dat onze leveranciers weten waar ze aan toe zijn als het gaat om duurzaamheid. Als het even kan, kiezen we voor meetbare prestaties en gunningscriteria. Verder sluiten we zoveel mogelijk aan bij nationale en internationale criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Leveranciers kunnen zo gericht investeren in de vergroening van hun bedrijfsprocessen. Soms gaan we een stap verder. Vooral als we veel invloed kunnen uitoefenen omdat we een unieke marktpositie hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderhoud aan de openbare ruimte en de inkoop van bestratingsmaterialen, openbare verlichting en vervoersdiensten.
 

Speerpunten

We stemmen ons duurzaam inkoopbeleid uiteraard af op de speerpunten van de stad. Afhankelijk van wat we inkopen, ligt het accent op de energietransitie, verbetering van de luchtkwaliteit of besparing van schaarse grondstoffen. Ons uiteindelijke doel is de vergroening van de gehele toeleveringsketen.

  • Milieubewuste leveranciers

  • Duurzame producten

  • Emissievrij transport

  • Schone energie

  • Gecertificeerd hout

  • Eerlijke handel

Inkoopcategorieën

Rotterdam koopt heel veel verschillende producten en diensten in. De kansen voor duurzaamheid verschillen per contract. Voor de belangrijkste inkoopcategorieën laten we zien hoe we bovengenoemde speerpunten hebben vertaald naar eisen en gunningscriteria.

  • Openbare ruimte

  • Kantoorfaciliteiten

  • Energie

  • Gebouwen

Voorbeelden

Nieuws