Spring naar het artikel

Een groot deel van het geld dat de gemeente jaarlijks uitgeeft, gaat naar opdrachten die te maken hebben met aanleg en onderhoud van de openbare ruimte.

Onder onderhoud van de openbare ruimte verstaan we onder meer het inrichten van een nieuwe straat, het vervangen van de riolering of het onderhouden van bomen en plantsoenen. Veel van de contracten in deze categorie hebben daarom te maken met de productie en het transport van materialen. Of het gebruik van machines en voertuigen bij onderhoudswerkzaamheden.

In tegenstelling tot veel andere gemeenten, koopt Rotterdam alle inrichtings- en verhardingselementen zelf in. Van betonnen tegels, afvalbakken tot en met lichtmasten en rioolbuizen. Voor veel producenten en aannemers is de gemeente Rotterdam zelfs de belangrijkste opdrachtgever. En dat biedt een hoop voordelen. Omdat de gemeente direct inkoopt bij de industrie weten we precies hoe hun processen werken en kunnen we in de raamcontracten gericht sturen op milieu-innovaties.


Download factsheets

In de onderstaande factsheets leest u meer over de gevolgde inkoopprocedures voor de betreffende producten.

Factsheet Lichtmasten

Factsheet Betonnen rioolbuizen

Factsheet Betonnen troittoirbanden

Factsheet Natuursteen