Spring naar het artikel

Eind 2016 hebben Provinciale Staten bedrijventerrein Charloissepoort in Charlois toegevoegd als mogelijke plek voor windenergie.

Gemeente Rotterdam bereidt een tenderprocedure voor om de gemeentelijke gronden via een tender uit te geven aan een mogelijke exploitant. Eén windturbine lijkt haalbaar, alhoewel hier ook nader onderzoek zal moeten plaatsvinden omdat de beoogde plek dicht tegen de A15, de Betuwelijn en de Groene Kruisweg ligt.