Spring naar het artikel

De aanpak van de gemeente om Rotterdam te beschermen tegen water maakt de stad steeds meer ‘waterproof'. In Waterplan 2 staat een visie voor het watersysteem, de problemen die er zijn en de mogelijke maatregelen om deze te verhelpen.

Waterplan 2 Rotterdam beschrijft hoe gemeente Rotterdam, waterschap Hollandse Delta en hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard de komende jaren willen omgaan met het water in de stad. Dit is vastgelegd, omdat de klimaatverandering ook voor Rotterdam grote gevolgen kan hebben. Om de stad 'waterproof' te maken moet er een nieuwe aanpak komen voor de waterberging, de waterkwaliteit en de bescherming tegen het water. Het uitvoeringsprogramma past naadloos in de Rotterdamse adaptatiestrategie.
 

Lees meer over Waterplan 2 op de website van de gemeente Rotterdam.