Spring naar het artikel

De gemeente Rotterdam wil de komende jaren zoveel mogelijk stroom voor de stad opwekken via zonnepanelen, samen met bewoners, bedrijven en instellingen. Ook gemeentelijk vastgoed, zoals gymzalen en scholen, wordt voorzien van zonnepanelen.

In 2017 is voor circa 3 megawattpiek aan zonnepanelen op gemeentelijke daken geïnstalleerd, onder andere op het Gemeentelijk Stadsarchief. Dat staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 900 huishouden. Rotterdamse scholen worden gestimuleerd om de daken van schoolgebouwen te voorzien van zonnepanelen.
 

3.200 panelen in 2016

In december 2016 zijn ook al 3.200 panelen geplaatst op zes gemeentelijke panden. Op de gemeentewerf kwamen 320 zonnepanelen, 220 panelen op de brandweercentrale, 224 panelen op het afvalinzamelingsbedrijf, 2.054 panelen op het Robedrijf, 303 panelen op de zoutopslag en 80 zonnepanelen op de kringloopwinkel. Bij elkaar zorgt de installatie voor 838 kilowattpiek aan zonnepanelen.