Spring naar het artikel

Fijnstof, stikstofverbindigen en roet zijn de belangrijkste veroorzakers van luchtvervuiling. Rotterdam is de eerste die nieuwe maatregelen voor verbetering van luchtkwaliteit toetst op de uitstoot van roet.

Luchtkwaliteit is een belangrijke gezondheidsfactor, zeker in een stad als Rotterdam. In de stad zelf blijkt het stadsverkeer een grote bijdrage te leveren aan luchtvervuiling. In de lopende collegeperiode (2014-2018) wil de gemeente Rotterdam bereiken dat het verkeer in de stad 40% minder roet uitstoot en dat het gemeentelijke wagenpark 25% 'schoner' is. Meer hierover leest u op gezonderelucht.nl

Actueel inzicht in de luchtkwaliteit krijgt u via www.luchtmeetnet.nl.