Spring naar het artikel

Provinciale Staten van Zuid-Holland zestien locaties in de regio Rotterdam aangewezen als geschikte plek voor windenergie. Zo ook de locaties Stormpolder in Krimpen a/d IJssel en Vaanplein in Barendrecht.

Deze locaties liggen op grondgebied van onze buurgemeenten Krimpen aan den IJssel en Barendrecht. Gemeente Rotterdam trekt intensief op met de buurgemeenten om invloed uit te oefenen op de concrete voorbereiding van een windpark op deze locaties. Zo houden we rekening met de eventuele gevolgen voor de leef- en werkomgeving van Rotterdammers.