Spring naar het artikel

Eind 2016 hebben Provinciale Staten de Verlangde Nieuwe Waterweg toegevoegd als mogelijke plek voor windenergie.

Het betreft het terrein vanaf de Stena Line tot aan de gronden waarop Tennet is gelegen. In deze strook zal nader onderzoek moeten uitwijzen of er één of twee turbines mogelijk zijn. Grondeigenaar is Rijkswaterstaat en een klein deel is in handen van de gemeente Rotterdam. Gebruikers van de gronden zijn onder meer DSM en Synres.