Spring naar het artikel

De gemeente en de waterschappen hebben samen de taak om de straten zoveel mogelijk droog te houden en wateroverlast te voorkomen.

De gemeente beheert het riool en moet ervoor zorgen dat er bij gewone regenbuien geen water op straat blijft staan. De waterschappen zorgen ervoor dat het waterpeil van de singels niet te hoog wordt.

Lees wat de gemeente doet om wateroverlast te voorkomen op de website van de gemeente Rotterdam.