Spring naar het artikel

Rotterdam koopt per jaar voor 1 miljard in aan goederen, diensten en projecten in. De gemeente probeert dit, met het oog op de toekomst van onze planeet, zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te doen.

We beseffen dat we met z’n allen beter voor de aarde en voor elkaar moeten zorgen, nu en straks. De gemeente wil daarin het goede voorbeeld geven. Bedrijven die aan de gemeente producten of diensten leveren moeten daarom aan bepaalde criteria voldoen.
 

Nu al resultaat

De resultaten van deze inkoopeisen zie je nu al overal in de stad terug. Zo hebben we bijvoorbeeld al openbare LED-verlichting, groene daken, bakstenen van hernieuwbare grondstof, groene stroom, biologische en Fairtrade producten in de bedrijfsrestaurants, bedrijfskleding van bio-katoen en zero-emissievoertuigen in het doelgroepenvervoer. Wanneer bedrijven een opdracht krijgen stelt de gemeente bovendien ook sociale voorwaarden, zodat er arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar komen voor werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt.
 

Actieplan

Toch zijn we er nog lang niet. Om het proces van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te versnellen is er een actieplan opgesteld. Hierin is vastgesteld dat de gemeente Rotterdam de afspraken uit het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) opneemt in het inkoopproces. Uitgangspunt van het actieplan is dat we de inkoop van goederen en diensten effectief en efficiënt willen inzetten voor maatschappelijke beleidsdoelstellingen als werkgelegenheid en een schone leefomgeving.
 

Lees meer in het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (pdf)